Ulrika Uddenfeldt Wort föreläser på kongressen om bedömningsformulär.

Dokument anpassade till Röntgen kan fås via: Lena.Engellau@med.lu.se