Från Man till Människa

CS

Foto: Linda Axelsson

De flesta vet att mångfald och oliktänkande är positivt, utvecklande och rent av livsnödvändigt för ett levande samhälle. Trots det låter vi rädsla, nedärvda normer och gamla tankesätt styra våra liv. Vem programmerar din hjärna och vem bestämmer hur du ska tänka? Bara för att du inte stött på ett visst fenomen tidigare betyder det inte att detta är onormalt, onaturligt eller ens ovanligt – det betyder förmodligen bara att du är ovan vid just det fenomenet.

Jag heter Sara Lund – åtminstone ibland! Annars heter jag Claes Schmidt. Jag inspirerar, föreläser och diskuterar de normer, programmeringar och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt. För mig handlar det om att med humorns hjälp inspirera till att byta ut fördomar och gamla tankesätt mot kunskap och kanske ett helt nytt sätt att tänka.

Föredraget är öppet för alla i Stora Arenarummet kl. 8.30-10.00.

Mål: Att uppdatera och bredda åhörarens sätt att tänka.