ANMÄLNINGSINFORMATION & DELTAGARAVGIFTER

Anmälan är öppen tom 11 september.

Kongressen äger rum på Malmö Arena, Hyllie stationstorg 2.
Registreringen öppnar tisdag 8 september kl 07.45. Kongressen avslutas 11 september.

Deltagaravgifter

Senast 2015-06-01 2015-06-02–2015-08-21 2015-08-22 eller senare
En dag 3000 + moms 4000 + moms 4500 + moms
Två dagar 4500 + moms 5500 + moms 6400 + moms
Alla dagar 6000 + moms 7000 + moms 7900 + moms
Student, en dag 1500 + moms 1500 + moms 1500 + moms
Student, två dagar 2000 + moms 2000 + moms  2000 + moms
Student, alla dagar 2500 + moms 2500 + moms  2500 + moms


I deltagaravgiften ingår inträde till alla föredrag och utställningen liksom kaffe och luncher och kvällsarrangemang. Reservation för begränsat antal platser till kvällsarrangemangen som du måste anmäla dig till. Anmäl dig därför i god tid.
* Student under grundutbildning kan mot uppvisande av Mecenat-kort delta för speciellt studentpris. Kortnumret ska anges vid anmälan och medföras till kongressen.

Hotell
Du bokar själv ditt boende via ”Hotell” i vänstermenyn.

Inbjuden föreläsare
Inbjuden föreläsare/symposiedeltagare deltar kostnadsfritt hela veckan, inklusive socialt program. Resa och uppehälle står man för själv.
Deltar du enbart under den dag du föreläser står Röntgenveckan för resekostnaden samt att du, under den dagen, deltar kostnadsfritt inklusive socialt program.

Inbjuden moderator
Som moderator deltar du kostnadsfritt den dag eller de dagar som ditt uppdrag utförs, inklusive socialt program. Önskar du delta ytterligare dag/dagar betalar du ordinarie kongressavgift för den dagen/dagarna. Resa och uppehälle står man för själv.

Fria föredragshållare, presentation av projekt på kandidat- eller magisternivå, ST-läkarprojekt, avhandling och fallpresentationer (ST-program) samt liknande framställningar
Betalar kongressavgift. Resa och uppehälle står man för själv.

Företag och företagsrepresentanter
Företag och företagsrepresentanter välkomnas att anmäla sig som utställare. Se här för kontaktinformation.

Föranmälan till ämneskurser
Merparten av kongressdeltagarna väljer att fritt delta i ordinarie programmet, utan att gå en kurs. I det ordinarie programmet pågår ett antal kurser för deltagare som vill fördjupa sig i ett specifikt ämne. Deltagande i alla delmoment som krävs för kursen ger ett kursintyg. Detaljerad information om kurser hittar du här. Antalet platser är begränsat och föranmälan krävs (först till kvarn gäller), men även om en kurs är fulltecknad finns fria platser för åhörare beroende på lokalens storlek. För ST-läkare krävs personnummer enligt SoS intyg.

Vi ber Dig att välja maximalt en kurs under kongressen och i övrigt delta i övrigt vetenskapligt program.

 1. Kurs för alla yrkesgrupper (alla föreläsningar är öppna för samtliga deltagare, oavsett om man går kurs eller inte, i mån av plats)
  • Likarätt
 2. Kurs för röntgensjuksköterskor och radiologer (alla föreläsningar är öppna för samtliga deltagare, oavsett om man går kurs eller inte, i mån av plats)
  • Normalt åldrande, demens och geriatrisk radiologi
 3. Kurs för läkare – blivande och nuvarande SPUR-inspektörer
  • Inspektörsutbildning, 1 dagars
 4. ST-kurs (öppna för alla läkare under specialiseringstjänstgöring/specialistutbildning/uddannelse af speciallaeger/stillning for lege i spesialisering)
  • Bröstradiologi
  • Neuroradiologi
  • Radiologiskt ledarskap
  • Skelettradiologi
  • Ultraljud

European Diploma of Radiology (EDIR)
För läkare som vill skriva European Diploma of Radiology (EDIR) sker anmälan till EDiR separat på myEBR.org.

Välkommen!