FRIA FÖREDRAG

Välkommen att bidra med föredrag på Nordisk Kongress med Röntgenveckan 2015

Utöver det ordinarie kongressprogrammet med inbjudna föreläsare välkomnar vi även muntliga presentationer på skandinaviska eller engelska om forskningsstudier, utvecklingsprojekt och kliniska erfarenheter, projekt på kandidat- eller magisternivå samt fallpresentationer (ST-program).

Abstract:  Sammanfatta Ditt bidrag i ett abstract. Formuläret hämtar Du här. Det finns ett abstract för strikt vetenskapliga presentationer och ett för övriga typer av presentation.

Maila in Ditt abstract till friaforedrag@rontgenveckan.se så snart som möjligt, men absolut senast den 13 april. Alla insända bidrag kommer att kvalitetsgranskas.

Missa inte Ungt Forums fallpresentationstävling för ST-läkare och nyblivna specialister. Läs mer här>>