Nu är namnbrickor och biljetter utskickade per e-post till alla deltagare som anmält sig till Nordisk Kongress med Röntgenveckan 2015.

Om Du inte kan hitta Din namnbricka, titta först i din skräppost. Ligger den inte där (utskickad lördag em, 29/8), vänligen kontakta reg@destinationoresund.com.

Om några dagar kommer Du via e-post motta sista minuten-information som Du kan behöva inför Din kongressvecka.

Obs: Utställare får sin namnbricka vid ankomst till Malmö Arena.

Varmt välkomna!