Torsdagen den 10 september kl. 15:45 bjuder vi på en session i det vetenskapliga programmet under rubriken: ”Med öppna sinnen för hälsans skull. Betydelsen av kultur, konst- och naturupplevelser i vården.”

Många upplever sjukhusmiljön som både skrämmande och avskalad vilket kan ge en negativ inverkan på individen. Det är därför viktigt att förändra vårdmiljön till att bli en resurs, en del i omsorgen. Kan vi lugna och stärka de individer som vistas där förbättras förutsättningarna. Den ska främja de som vistas där inte skrämma.

För att den ska bli en resurs bör den knyta an till värden som är viktiga för oss och som vi känner trygghet med. Här finns både naturen och kulturen som viktiga inspirationskällor. Naturen förknippas med egenskaper som inger lugn, inspiration, skönhet och återhämtning. Alla kan relatera till naturen. Dess rika variation gör att det alltid finns någonting för det känsloläge man befinner sig i för stunden. Vi är alla en del av naturen och vi har alla en djup och grundläggande relation till den. Den exkluderar ingen. Det är en plats där många hämtar kraft.

naturinslag_varden

Sjukhusavdelning med naturinslag såsom väggtapet, växter och akvarium. Projektansvarig: Lalla Thord.

Naturinslag på sjukhus kan inbjuda till samtal och associationer

Kulturen liksom naturen har ett rikt utbud där vi kan botanisera för att få tillfredsställt de behov vi har för stunden. Där finns inspiration, entusiasm, empati, estetik, glädje, ja allt det som når en klangbotten inom oss.

Sjukvården har ett personcentrerat synsätt, att man ser hela människan. Det innebär att man bör se vikten av kultur i en människas liv och att trots att man vistas på sjukhus behöver detta behov tillgodoses hos de som vistas där.

Miljön kan bli del av det stöd som både personal och patienter behöver. Dess lugnande och stärkande effekt är viktiga egenskaper att föra in i en sjukhusmiljö. Ett kulturellt utbud där det finns möjlighet att välja är betydelsefullt och visar att man inser vikten av att kunna helas som människa även om man inte kan botas.

Natur och kultur kan bidra till samspel mellan patient och personal

Samspelet mellan patient och personal betyder att de samverkar för att främja patientens hälsotillstånd. För att denna samverkan ska få de bästa förutsättningarna bör det finnas en omsorg om både patienten och personalen. Natur och kultur kan bidra till att öka dessa förutsättningar. Det andliga, det existentiella som är en del av att vara människa bör i ett holistiskt synsätt få stöd i både medmänniskor men även i en stödjande vårdmiljö. Natur och kultur kan vara del i detta stöd säger Lalla Thord, Fil. Mag., Leg sjuksköterska, konstnär och en av föreläsare inom sessionen. Birgitta Rapp, fil.dr., f d forskningsdirektör, Stockholms läns landsting och andra föreläsaren i sessionen kommer att prata om betydelsen av sinnesupplevelser för individens välbefinnande och för att stimulera hälsa.

Varmt välkomna!

/Lalla Thord, Anetta Bolejko och Bodil Andersson