ORGANISATIONSKOMMITTÉN

s

<strong>Ola Björgell</strong>
Ola BjörgellPresident
Ola Björgell är överläkare i radiologi och docent i medicinsk radiologi vid Lunds Universitet. I Region Skåne har Ola ett uppdrag [läs mer…]
<strong>Peter Leander</strong>
Peter LeanderAnsvarig för
vetenskapligt program
Röntgenläkare med intresse för modern teknik och teknisk utveckling inom radiologin. Arbetar halvtid med [läs mer…]
<strong>Olle Ekberg</strong>
Olle EkbergVetenskapligt program
Olle Ekberg är sedan 1997 professor i medicinsk radiologi vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Malmö. Han är tillika överläkare [läs mer…]
<strong>Anetta Bolejko</strong>
Anetta BolejkoVetenskapligt program
Legitimerad röntgen-sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap inriktning vårdvetenskap, forskningssjuksköterska och koordinator inom [läs mer…]
<strong>Bodil Andersson</strong>
Bodil AnderssonVetenskapligt program
Legitimerad röntgensjuksköterska, filosofie doktor i omvårdnad, ordförande i Svensk förening för röntgensjuksköterskor och Nordic Society [läs mer…]
<strong>Peter Hochbergs</strong>
Peter HochbergsVerksamhetschef Bild och funktion, SUS.
Röntgenläkare med specialistkompetens inom barn- och ungdomsradiologi. Disputerad. Kassör i Svensk Förening för Bild [läs mer…]
<strong>Eva Prahl</strong>
Eva PrahlSekreterare
icon-user   eva.prahl@skane.se
icon-user    040-33 88 60
s

I samarbete med:

 • Pia Sundgren, professor i diagnostisk radiologi
 • Sophia Zackrisson, docent, radiolog
 • Lars E Olsson, professor i medicinsk strålningsfysik
 • Anders Tingberg, PhD, fysiker
 • Per-Olof Iwars, röntgensjuksköterska
 • Britt-Marie Nilsson, sekreterare
 • Gunbrith Borgström, fil. mag., röntgensjuksköterska
 • Anna Johansson, röntgensjuksköterska
 • Dervla Törnquist, röntgensjuksköterska
 • Ingela Carlgren, ST-läkare BFM
 • Kerstin Tullberg, undersköterska
 • Jonas Bergkvist, enhetschef BFT
 • Carolina Wernram, sekreterare
 • Marianna Gardasdottir, adj. professor i diagnostisk radiologi

 • Hans-Jørgen Smith, professor i diagnostisk radiologi
 • Birthe Højlund Bech, radiolog
 • Michael Bachmann Nielsen, professor i diagnostisk radiologi
 • Roberto Blanco Sequeiros, professor i diagnostisk radiologi
 • Seppo Koskinen, professor i bild- och funktionsmedicin
 • Hildur Einarsdottir, PhD, radiolog
 • Gaute Hagen, PhD, radiolog
 • Anne Taule, radiolog
 • Torbjörn Andersson, professor i diagnostisk radiologi
 • Katrine Åhlström Riklund, professor i diagnostisk radiologi