VETENSKAPLIGT PROGRAM

PROGRAMFÄRGKARTA / COLOR CHART

Personalised imaging
Engelskspråkigt program (English speaking track)
Kvalitetsdag
SFBFM – Svensk f för Bild- och Funktionsmedicin
SFR – Svensk f för Röntgensjuksköterskor
SFfR – Svensk f för Radiofysik och SSM
SFKF – Svensk f för Klinisk fysiologi
MTF – Svensk f för Medicinsk Teknik och Fysik
SFOR – Svensk f för Odontologisk radiologi
Svensk f för Nuklearmedicin
SFFR – Svensk f för Röntgensekreterare
SFRU – Svensk f för Röntgenundersköterskor
Företagssymposier
icon-user  FILER FÖR NERLADDNING


  icon-file-pdf-o  Dagsöversikt programmet
  icon-file-pdf-o  Mötesöversikt
  icon-file-pdf-o  Programmet i fickformat
       (vikbar – kreditkortsstorlek)
  icon-file-pdf-o  Hela programboken

news-teaser2
Mötesöversikt
Socialt program
Kurser
Tipsrunda
Föreläsarinfo
Praktisk info
Sport

MÅNDAG 7/9

– Det vetenskapliga programmet startar på tisdagen.

MÖTEN

 Föreningars styrelse- och årsmöten  Tid  Lokal
 Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi styrelse- och föreningsmöte  Måndag 16.00-18.00  Loge 348
 SFBFM styrelsemöte  Måndag 14.00-17.00  Loge 504PROGRAM TISDAG 8/9

Klicka på en sessionstitel för detaljerad information och abstracts.
Dagens möten finner du längst ner.

 LOKAL 08.00  08.45  10.00  10.30  12.45  14.00  16.15  16.45  17.30-19.00
 Arenarummet Registrering Kaffe – registrering Tis-A-1
Mänskliga Möten
LUNCH Tis-A-2 Patientbemötande och patientens delaktighet i vården Förfriskningar Invigning Mingel i utställningen
 Palissad Öst
Tis-PÖ-1. Frontiers in Imaging. Imaging with 7T MRI, Synchrotron Radiation and Neutrons Tis-PÖ-2
Nordic Case Competition
 Palissad Väst Registrering Kaffe – registrering Tis-PV-1
Stresshantering
LUNCH Tis-PV-2
Redskap för ökad patientsäkerhet
Förfriskningar Invigning Mingel i utställningen
 Palissad Syd Tis-PS-1
PET/MRT – Nuklear medicin
Tis-PS-2
Bemötande och kommunikation
 Foajé Nord Registrering Kaffe – registrering       11.15: Tis-FN-1
Symposium Sectra
LUNCH Tis-FN-2
Landet runt – Teknikermöte
Förfriskningar Invigning Mingel i utställningen
 Hotellet –
Boulevarden 3
12.00: Tis-H1-1
VoiSing
Tis-H1-2
MRT av prostata
 Hotellet –
Boulevarden 4
Registrering Kaffe – registrering Tis-H2-1
Odontologisk radiologi
LUNCH Tis-H2-2
Dynamiska hjärtundersökningar
Förfriskningar Invigning Mingel i utställningen
 Hotellet –
Boulevard 0
Tis-H3-1
Vascular imaging – symposium
Tis-H3-2. Vascular imaging, forts och Fusion vid intervention
 Panoramapoint   Registrering Kaffe – registrering
LUNCH Tis-PP-2
SSM och SSM–inspektion
Förfriskningar Invigning Mingel i utställningen
 Loge 347+348 LIPUS – SPUR-inspektörsutbildning LIPUS – SPUR-inspektörsutbildning
 Loge 505 ST-kurs, mammo Kaffe – registrering ST-kurs, mammo LUNCH ST-kurs, mammo Förfriskningar Invigning Mingel i utställningen
 Loge 506 ST-kurs, ultraljud ST-kurs, ultraljud ST-kurs, ultraljud
 Loge 301-302 EDiR, teoretisk del Kaffe – registrering EDiR, teoretisk del LUNCH EDiR, teoretisk del Förfriskningar Invigning Mingel i utställningenMÖTEN TISDAG

 Tid  Lokal
 Svensk Förening för Thoraxradiologi styrelsemöte  Tisdag 16.00 – 16.30  Loge 328
 Svensk Uroradiologisk Förening – SURF årsmöte  Tisdag ca 15.45 – 16.15  Boulevard 3
 Professors of Radiology in the Nordic countries
 – Möte med lunch
 – Diskussion med kaffe
 
 Tisdag 12.45 – 13.50
 Tisdag 15.10 – 15.55
 
 Loge 504
 Loge 504
 Svensk Förening för röntgenundersköterskor årsmöte  Tisdag 14.00 – 15.00  Loge 328
 Finlands Board meeting  Tisdag 14.00 – 16.30  Loge 329
 Riktlinjer för remittenter, möte mellan Nordiska föreningarna och SSM  Tisdag 08.00 – 10.00  Loge 504
 Seldingersällskapet  Tisdag 09.00 – 10.00  Loge 328


PROGRAM ONSDAG 9/9

Klicka på en sessionstitel för detaljerad information och abstracts.
Dagens möten finner du längst ner.

 LOKAL  08.30  10.00  10.45  12.15  13.45  15.15  15.45-17.15  19.00-
 Arenarummet Ons-A-1
Mobil, Mammo och Mitt i prick
KAFFE Ons-A-2
Kontrastmedelrutiner i radiologisk vardag
LUNCH Ons-A-3
Is CIN an overestimated problem?
KAFFE Ons-A-4
Clinical decision support systems
PÅ STAN
 Palissad Öst
i(in English)
Ons-PÖ-1
Highlights and controversies in radiology and radiography
Ons-PÖ-2
European presidents meet Nordic Countries
Ons-PÖ-3
Frontiers in Breast Imaging
Ons-PÖ-4
Frontiers in Breast Imaging
 Palissad Väst Ons-PV-1
Personcentrerad vård – etiskt förhållningssätt, bemötande och kommunikation
KAFFE Ons-PV-2
Rosa bandet i vårt mångfaldiga samhälle
LUNCH Ons-PV-3
Äldres (o)hälsa
KAFFE Ons-PV-4
Tidig diagnostik av demens
PÅ STAN
 Palissad Syd Ons-PS-1
Ett prickigt symposium – Thorax
Ons-PS-2
SoS riktlinjer om bilddiagnostik vid angina – DT kranskärl och Hjärt imaging – till vilken nytta?
Ons-PS-3
Företagssymposium – GE – Individanpassad Radiologi
Ons-PS-4
Företagssymposium Bracco – From micro- to macro-vasculature: The benefit of using SonoVue in tumor and vessel diseases
 Foajé Nord Ons-FN-1
Quo vadis Radiography?
KAFFE Ons-FN-2
Quo vadis Radiography?
LUNCH Ons-FN-3
Bildoptimering och metodutveckling
KAFFE Ons-FN-4
Manövrering i det kliniska forskningslandskapet
PÅ STAN
 Hotellet –
Boulevarden 3
Ons-H1-1
Hjärtebarn
Ons-H1-2. Den främmande maskinen – möjlig-heter och svårigheter hos barn i MR-miljöer Ons-H1-3
Ultraljudsprogram
Flyttad och sessionen hålls tillsammans med Braccos företagssymposium i Palissad Syd
 Hotellet –
Boulevarden 4
KAFFE Ons-H2-2
Företagssymposium – Philips – Ultraljud i MRT systemet
LUNCH Ons-H2-3
Fria föredrag
KAFFE Ons-H2-4
Fria Föredrag
PÅ STAN
 Hotellet –
Boulevard 0
Ons-H3-1
Ungt forum – fallpresentationer
Ons-H3-2
Ungt forum – fallpresentationer och årsmöte
Ons-H3-3
Quo vadis Radiography?
Ons-H3-4
Sångjympa – VoiSing
 Panoramapoint Ons-PP-1
Verksamhetschefsdag
KAFFE Ons-PP-2
Verksamhetschefsdag
LUNCH Ons-PP-3
Personalized CT imaging
KAFFE Ons-PP-4
Kartläggning av fettvävnad med MR och CT
PÅ STAN
 Loge 347+348 Ons-347-1
Strålande teknik
Ons-347-2
Teknikutveckling i periferin
Ons-347-3
Molntjänst
 Loge 504 ST-kurs, radiologiskt ledarskap KAFFE ST-kurs, radiologiskt ledarskap LUNCH ST-kurs, radiologiskt ledarskap KAFFE ST-kurs, radiologiskt ledarskap PÅ STAN
 Loge 505 ST-kurs, skelett  – ST-kurs, skelett ST-kurs, skelett ST-kurs, skelett
 Loge 506 ST-kurs, neuro KAFFE ST-kurs, neuro LUNCH ST-kurs, neuro KAFFE ST-kurs, neuro PÅ STAN
 Loge 401-407 EDiR, fall EDiR, fall  – EDiR, fall EDiR, fall  –
 Studiebesök Studiebesök i Lund på Max IV Laboratory Studiebesök i Lund på Max IV Laboratory


Workshops!  Ultraljudsövningar: ”Hands-on”.  Läs mer!
MÖTEN ONSDAG

 Tid  Lokal
 SFBFM bjuder in delföreningarna för information och diskussion  Onsdag 13.45 – 14.45  Loge 328
 Ungt forum i samband med fallpresentationer  Onsdag ca 11.45 – 12.15  Boulevard 0
 Svensk Förening för Thoraxradiologi årsmöte  Onsdag före lunch  Palissad Syd
 SFMU Ultraljudsföreningen årsmöte  Onsdag 10.45 – 12.00  Loge 301-302
 Svensk Förening för röntgensekreterare årsmöte  Onsdag 10.45 – 12.15  Loge 328
 Acta Radiologica Board meeting and editorial board meeting  Onsdag 11.00-15.00  Loge 507


PROGRAM TORSDAG 10/9

Klicka på en sessionstitel för detaljerad information och abstracts.
Dagens möten finner du längst ner.

 LOKAL  08.30  10.00  10.45  12.15  13.45  15.15  15.45-17.15  19.30-
 Arenarummet Tor-A-1
Neuroradiologi
KAFFE Tor-A-2
I kroppen på en normal gammal patient
LUNCH Tor-A-3
Forssellföreläsning i barnradiologi och därefter Big-data – Nya informationsmiljöer i hälso och sjukvård
KAFFE Tor-A-4
Big-data – Nya informationsmiljöer i hälso och sjukvård
BANKETT
 Palissad Öst
i(in English)
Tor-PÖ-1
Frontiers in Ultrasound
Tor-PÖ-2
Frontiers in Ultrasound
13.45: Tor-PÖ-3
Communication and patient care
Tor-PÖ-4
Acta Radiologica
14.30: Tor-PÖ-4
Acta Radiologica
 Palissad Väst Tor-PV-1
Evidensbaserad radiografi
KAFFE Tor-PV-2
Dagens forskning av röntgensjuksköterskor – framtidens vård I
Årsmöte
SFR
Tor-PV-3
Dagens forskning av röntgensjuksköterskor – framtidens vård II
KAFFE Tor-PV-4
Med öppna sinnen för hälsans skull. Betydelsen av kultur, konst- och naturupplevelser i vården
BANKETT
 Palissad Syd Tor-PS-1
Kvalitetsdag
Tor-PS-2
Kvalitetsdag
LUNCH Tor-PS-3
Kvalitetsdag
Tor-PS-4
Likarätt
 Foajé Nord Tor-FN-1
GIST
SFGAR årsmöte Tor-FN-2
Rektalcancer och DT-colon
Årsmöte
SFBFM inkl utdelning av stipendier
Tor-FN-3
Företagssymposium – Siemens – Big Data ger sjukvården och radiologin nya möjligheter
KAFFE Tor-FN-4
Bröstradiologi
BANKETT
 Hotellet –
Boulevarden 3
Tor-H1-1
Framtiden för bildgivande metoder inom radioterapin
Tor-H1-2
Framtidsrecept – Röntgen flyttar in till akutmottagningen
LUNCH Tor-H1-3
Kliniska erfarenheter inom ultraljud
Tor-H1-4
Fria föredrag
 Hotellet –
Boulevarden 4
Tor-H2-1
Professionellt bemötande
KAFFE 11.45: Tor-H2-2
VoiSing
Tor-H2-3
Scientific session
KAFFE Tor-H2-4
Fria föredrag studentpristagare
BANKETT
 Hotellet –
Boulevard 0
Tor-H3-1
Symposium i muskuloskeletal diagnostik och behandling
Tor-H3-2
Symposium i muskuloskeletal diagnostik och behandling
LUNCH Tor-H3-3
ADHD
Tor-H3-4
Aktuellt inom barnradiologin
 Panoramapoint Tor-PP-1
Utbildningsutskottet
KAFFE Tor-PP-2
Utbildningsutskottet
Tor-PP-3
Studierektorsgruppen
KAFFE Tor-PP-4
Studierektorsgruppen
BANKETT
 Loge 301+302 Tor-301-2
Ultraljud teknik
LUNCH Tor-301-3
Monitorer & KVM
Tor-301-4
UPS-lösningar
 Loge 347+348 Ögondosimetri, dosregistrering KAFFE Photon counting, ny detektorteknik Tomosyntes CT bilder @ 2015, fria från brus och artefakter?  BANKETT


Workshops!  Ultraljudsövningar: ”Hands-on”.  Läs mer!
MÖTEN TORSDAG

 Tid  Lokal
 Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi – SFMSR – årsmöte  Torsdag 09.30 – 10.00  Boulevard 4
 Svensk Förening för Gastrointestinal och Abdominell Radiologi årsmöte  Torsdag kl 10.00  Foajé Nord
 SFBFM årsmöte inklusive utdelning av stipendier  Torsdag 12.15 – 13.45  Foajé Nord
 Svensk förening för röntgensjuksköterskor årsmöte  Torsdag 12.15 – 13.45  Palissad Väst
 Svensk Förening för Radiologisk Bröstdiagnostik  Torsdag ca 17.15 – 18.00  Foajé Nord