Det är dags att börja leta efter spännande fall till Ungt Forums fallpresentationstävling på Röntgenveckan i Malmö!

ST-läkare och nyblivna specialister är välkomna att tävla om första priset som är ett resestipendium på 15.000 kr för att åka till ECR i Wien. Varje deltagare disponerar ca 10 minuter, varav ca 8 minuter för presentation och 2 minuter för frågor.

Anmälan sker till våren på Röntgenveckans hemsida där en kort beskrivning av fallet skall bifogas, läs mer under fliken ”Kongressinfo” och använd mallen för allmänna föredrag. Observera att själva presentationen av fallet behöver vara klart först till Röntgenveckan.

/Ungt Forum